NVDB DatakatalogUlykkesfrekvens 715

Foreløpig kun til testformål. En verdi som angir ulykkestettheten på en valgfri strekning. Regnes ut som en funksjon av antall ulykker med personskade i et gitt tidsrom (vanligvis 4 år), trafikkmengde og strekningslengde.

Egenskapstyper

Ulykkesfrekvens 6945
Tall
Fom. ulykkesdato 6946
Dato
Tom. ulykkesdato 6947
Dato
ÅDT 6948
Tall
ÅDT, andel lange kjøretøy 6949
Tall [%]
Antall ulykker 6950
Tall [stk]
Antall drepte 6951
Tall [stk]
Antall meget alvorlig skadde 6952
Tall [stk]
Antall alvorlig skadde 6953
Tall [stk]
Antall lettere skadde 6954
Tall [stk]

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Ja
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk