NVDB DatakatalogUlykkesfrekvens 715

Foreløpig kun til testformål. En verdi som angir ulykkestettheten på en valgfri strekning. Regnes ut som en funksjon av antall ulykker med personskade i et gitt tidsrom (vanligvis 4 år), trafikkmengde og strekningslengde.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100715
<>
Ulykkesfrekvens 6945
<Tall>
Fom. ulykkesdato 6946
<Dato>
Tom. ulykkesdato 6947
<Dato>
ÅDT 6948
<Tall>
ÅDT, andel lange kjøretøy 6949
<Tall> [%]
Antall ulykker 6950
<Tall> [stk]
Antall drepte 6951
<Tall> [stk]
Antall meget alvorlig skadde 6952
<Tall> [stk]
Antall alvorlig skadde 6953
<Tall> [stk]
Antall lettere skadde 6954
<Tall> [stk]

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Ja
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk