NVDB DatakatalogBetongutstøping 71

Utstøping i tunnel for sikring mot utrasing

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100071
<>
Lengde 1318
<Tall> [m]
Tykkelse 1620
<Tall> [m]
Armering 9168
Enkel
Dobbel
Ingen armering
Membran 1996
Asfaltmembran
Foliemembran
Ikke membran
Posisjon 1650
Himling
Såle
Hele profilet
Byggeår 10269
<Tall>
Prosjektreferanse 11063
<Tekst>
Geometri, linje 4773
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk