NVDB DatakatalogTrafikkdata i tellepunkt 708

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100708
<>
Tellepunktnummer 6854
<Tall>
Årstall 6855
<Tall>
Kjørefelt 6856
<Tekst>
Lengdeklasse 6857
Alle kjøretøy
Kortere enn 5,6 meter
5,6 - 7,5 meter
7,6 - 12,4 meter
12,5 - 15,9 meter
Lengre enn 15,9 meter
Lange kjøretøy
ÅDT, andel lange kjøretøy 6858
<Tall> [%]
ÅDT 6859
<Tall>
SDT 6860
<Tall>
YDT 6861
<Tall>
HDT 6862
<Tall>
Usikkerhet ÅDT 7572
<Tall> [%]
Usikkerhet SDT 7573
<Tall> [%]
Usikkerhet YDT 7574
<Tall> [%]
Usikkerhet HDT 7575
<Tall> [%]
Geometri, punkt 6883
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk