NVDB DatakatalogTrafikkdata i tellepunkt 708

Egenskapstyper

Tellepunktnummer 6854
Tall
Årstall 6855
Tall
Kjørefelt 6856
Tekst
Lengdeklasse 6857
9045: Alle kjøretøy
9046: Kortere enn 5,6 meter
9047: 5,6 - 7,5 meter
9048: 7,6 - 12,4 meter
9049: 12,5 - 15,9 meter
9050: Lengre enn 15,9 meter
9967: Lange kjøretøy
ÅDT, andel lange kjøretøy 6858
Tall [%]
ÅDT 6859
Tall
SDT 6860
Tall
YDT 6861
Tall
HDT 6862
Tall
Usikkerhet ÅDT 7572
Tall [%]
Usikkerhet SDT 7573
Tall [%]
Usikkerhet YDT 7574
Tall [%]
Usikkerhet HDT 7575
Tall [%]
Geometri, punkt 6883
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk