NVDB DatakatalogTrafikkindeks 707

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100707
<>
Indeksår 6844
<Tall>
Geografisk område 6845
Hele landet
Østlandet
Sørlandet
Vestlandet
Midtnorge
Nord-Norge
Region Øst
Region Sør
Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Tidsoppløsning 6847
Hittil i år
12 siste måneder
År
Måned
Tidsperiode 6848
<Tall>
Kjøretøytype 6849
Alle
Korte
Lange
Indeks, alle døgn 6850
<Tall>
Indeks, yrkesdøgn 6851
<Tall>
Indeks, helgedøgn 6852
<Tall>
Geometri, flate 6863
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk