NVDB DatakatalogTrafikkindeks 707

Egenskapstyper

Indeksår 6844
Tall
Geografisk område 6845
9034: Hele landet
9035: Østlandet
9036: Sørlandet
9037: Vestlandet
9051: Midtnorge
9052: Nord-Norge
9053: Region Øst
9054: Region Sør
9058: Østfold
9059: Akershus
9060: Oslo
9061: Hedmark
9062: Oppland
9063: Buskerud
9064: Vestfold
9065: Telemark
9066: Aust-Agder
9067: Vest-Agder
9068: Rogaland
9069: Hordaland
9070: Sogn og Fjordane
9071: Møre og Romsdal
9072: Sør-Trøndelag
9073: Nord-Trøndelag
9074: Nordland
9075: Troms
9076: Finnmark
Tidsoppløsning 6847
9040: Hittil i år
9041: 12 siste måneder
9038: År
9039: Måned
Tidsperiode 6848
Tall
Kjøretøytype 6849
9042: Alle
9043: Korte
9044: Lange
Indeks, alle døgn 6850
Tall
Indeks, yrkesdøgn 6851
Tall
Indeks, helgedøgn 6852
Tall
Geometri, flate 6863
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk