NVDB DatakatalogSykkelrute, tur/fritid 705

Fastlagt rute for sykling, primært for tur/fritidssykling

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100705
<>
Navn 6824
<Tekst>
Kategori 10251
Nasjonal/europeisk sykkelrute
Regional sykkelrute
Lokal sykkelrute
Nummer 6825
<Tekst>
Beskrivelse 6826
<Tekst>
Nasjonal sykkelrute 10421
1 - Kystruta
2 - Kanalruta
3 - Fjord og fjell
4 - Rallarvegen
5 - Numedalsruta
6 - Sognefjellsvegen
7 - Pilegrimsruta
8 - Trollheimen
9 - Villmarksruta
10 - Nordkapp - Lindesnes
EuroVelo sykkelrute 10422
1 - Atlantic Coast Route
3 - Pilgrims Route
7 - Sun Route
11 - East Europe Route
12 - North Sea Cycle Route
Skiltet 10423
Ja
Nei
Delvis
Kvalitetssikret dato 10931
<Dato>
Kvalitetssikret av 10932
<Tekst>
Geometri, linje 6897
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk