NVDB DatakatalogRiksvegrute 704

Riksveger inndelt i ruter som i hovedsak benyttes i arbeidet med riksvegutredninger og NTP.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100704
<>
Periode 6835
2010-2019
2014-2023
2006-2009
Nummer 6827
<Tekst>
Navn 6822
<Tekst>
Beskrivelse 6828
<Tekst>
Fellesrute 6834
Primær
Sekundær

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk