NVDB DatakatalogRiksvegrute 704

Riksveger inndelt i ruter som i hovedsak benyttes i arbeidet med riksvegutredninger og NTP.

Egenskapstyper

Periode 6835
8864: 2010-2019
16131: 2014-2023 / 2018-2029
8863: 2006-2009
Riksvegrute 11953
20288: Rute 2b: E16 Riksgrensen - Hønefoss og Rv35 Hønefoss - Hokksund
20289: Rute 3: E18 Oslo - Kristiansand - Stavanger
20290: Rute 4a: E39 Stavanger - Bergen - Ålesund
20291: Rute 4b: E39 Ålesund - Trondheim
20292: Rute 4c: Rv 9 Kristiansand - Haukeligrend og Rv 13/55 Jøsendal - Sogndal
20293: Rute 5a: E134 Drammen - Haugesund
20294: Rute 5b: Rv 7 Hønefoss - Bu og Rv52 Gol - Borlaug
20295: Rute 5c: E16 Sandvika - Bergen
20296: Rute 6a: E6 Oslo - Trondheim
20297: Rute 6b: Rv3 Kolomoen - Ulsberg
20298: Rute 6c: Rv15 Otta - Måløy
20299: Rute 6d: E136 Dombås - Ålesund
20300: Rute 6e: Rv70 Oppdal - Kristiansund
20301: Rute 7: E6 Trondheim - Fauske
20302: Rute 8a: E6 Fauske - Nordkjosbotn
20303: Rute 8b: E6 Nordkjosbotn - Kirkenes
20286: Rute 1: E6 Riksgrensen/Svinesund - Oslo
20287: Rute 2a: E18 Riksgrensen/Ørje - Oslo
Nummer 6827
Tekst
Navn 6822
Tekst
Beskrivelse 6828
Tekst
Fellesrute 6834
8861: Primær
8862: Sekundær

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk