NVDB DatakatalogRiksvegrute 704

Riksveger inndelt i ruter som i hovedsak benyttes i arbeidet med riksvegutredninger og NTP.

Egenskapstyper

Periode 6835
8864: 2010-2019
16131: 2014-2023 / 2018-2029
8863: 2006-2009
Nummer 6827
Tekst
Navn 6822
Tekst
Beskrivelse 6828
Tekst
Fellesrute 6834
8861: Primær
8862: Sekundær

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk