NVDB DatakatalogVann- og frostsikring 70

Konstruksjon i tunnel for sikring mot vann og frost.

Egenskapstyper

Type 1132
3425: Tunnelduk
3426: Lette konstruksjoner, platehvelv, aluminium
3427: Lette konstruksjoner, platehvelv, stål
3428: Betongelementer i vegger og tak
12270: Betongelementer i vegger, sprøytebetong på PE-skum i tak
12271: Betongelementer i vegger, sprøytebetong på knølmontert PE-skum i tak
12272: Betongelementer i vegger, stålkassetter i tak
12273: Betongelementer i vegger, tunnelduk i tak
12274: Lettbetongelementer i vegger og tak
12276: Lette konstruksjoner, kompositthvelv
12277: Lette konstruksjoner, kassetthvelv
12278: Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-skum
12279: Sprøytebetonghvelv, nettarmert på membran
12280: Sprøytebetong, fiberarmert på knølmontert PE-skum
12281: PE-skum, utildekket
12282: Platetak, metall
Lengde 7543
Tall [m]
Areal 9307
Tall [m2]
Gjennomsnittlig elementlengde 3729
Tall [m]
Antall element 1644
Tall [stk]
Tykkelse 1619
Tall [mm]
Hvelvisolasjon 9331
13017: Isolert
13018: Uisolert
Sprøytebetong, har mikrofiber 9169
12260: Ja
12261: Nei
Sprøytebetong, har lettilslag 9170
12262: Ja
12263: Nei
Sprøytebetong, tykkelse 9171
12264: 2 cm
12265: 6 cm
12266: 8 cm
Dokumentasjon brannfarlighet 3515
Tekst
Brannfarlig 3510
4706: Ja
4707: Nei
Etableringsår 10391
Tall
Tilleggsinformasjon 9172
Tekst
Prosjektreferanse 11062
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12301
Tekst
Geometri, linje 4772
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk