NVDB DatakatalogVann- og frostsikring 70

Konstruksjon i tunnel for sikring mot vann og frost.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100070
<>
Type 1132
Tunnelduk
Lette konstruksjoner, platehvelv, aluminium
Lette konstruksjoner, platehvelv, stål
Betongelementer i vegger og tak
Betongelementer i vegger, sprøytebetong på PE-skum i tak
Betongelementer i vegger, sprøytebetong på knølmontert PE-skum i tak
Betongelementer i vegger, stålkassetter i tak
Betongelementer i vegger, tunnelduk i tak
Lettbetongelementer i vegger og tak
Lette konstruksjoner, kompositthvelv
Lette konstruksjoner, kassetthvelv
Sprøytebetonghvelv, nettarmert på PE-skum
Sprøytebetonghvelv, nettarmert på membran
Sprøytebetong, fiberarmert på knølmontert PE-skum
PE-skum, utildekket
Platetak, metall
Lengde 7543
<Tall> [m]
Areal 9307
<Tall> [m2]
Gjennomsnittlig elementlengde 3729
<Tall> [m]
Antall element 1644
<Tall> [stk]
Tykkelse 1619
<Tall> [mm]
Hvelvisolasjon 9331
Isolert
Uisolert
Sprøytebetong, har mikrofiber 9169
Ja
Nei
Sprøytebetong, har lettilslag 9170
Ja
Nei
Sprøytebetong, tykkelse 9171
2 cm
6 cm
8 cm
Dokumentasjon brannfarlighet 3515
<Tekst>
Brannfarlig 3510
Ja
Nei
Byggeår 10391
<Tall>
Tilleggsinformasjon 9172
<Tekst>
Prosjektreferanse 11062
<Tekst>
Geometri, linje 4772
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk