NVDB DatakatalogGjerde 7

Gjerde er frittstående hinder som skal stenge/lede ferdsel av folk eller dyr

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100007
<>
Bruksområde 1249
Trafikk-/ledegjerde
Vilt
Eiendom
Gelender
Miljøgjerde
Blendingsgjerde
Sikringsgjerde
Type 1091
Herdet glass
Pleksiglass
Stål/rørgjerde
Steingjerde
Flettverk, stålflettverksgjerde
Flettverk, plastbelagt
Tregjerde
Flettverk, storrutet gjerde
Flettverk, kraftig
Tregjerde, åpent
Tregjerde, tett
Aluminiumsgjerde
Type stolpe 2105
Betong
Metall, stål
Plast
Tre
Metall, aluminium
Høyde, gj.snitt 1575
<Tall> [m]
Lengde 1300
<Tall> [m]
Overflatebehandling 1601
Beiset
Galvanisert
Lakkert
Impregnert
Malt
Oljet
Byggeår 10301
<Tall>
Eier 5813
Stat
Privat
Kommune
Fylkeskommune
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 5801
Statens vegvesen
Privat
Uavklart
Kommune
Prosjektreferanse 11031
<Tekst>
FKB_ID 10861
<Tekst>
Geometri, linje 4716
<GeomLinje eller Kurve>
Lydtett 2042
Ja
Nei

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk