NVDB DatakatalogTunnelportal 69

Byggverk som benyttes i endene av fjelltunnelene for å beskytte tunnelåpning mot rennende vann og fallende snø, is stein og jord. (HB V440 (129))

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100069
<>
Type tverrsnitt 1131
Rektangulært
Sirkulært/buet
Lengde 3097
<Tall> [m]
Tilleggsinformasjon 11205
<Tekst>
Brutus_Id 9304
<Tekst>
Prosjektreferanse 11061
<Tekst>
FKB_ID 10849
<Tekst>
Geometri, punkt 4771
<GeomPunkt>
Geometri, linje 9505
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk