NVDB DatakatalogTunnelløp 67

Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/berg eller under større lokk. Har normalt inngang og utgang i dagen. I spesielle tilfeller, f.eks når forgreninger eller kryss, kan det være utgang mot annet tunnelløp eller inngang fra annet tunnelløp. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning.

Egenskapstyper

Navn 1081
Tekst
Kategori 8944
11801: Hovedløp
11802: Rampe
12091: Sekundærløp
11804: Rundkjøring
Tunnelprofil 1977
8169: T5,5
8170: T7
8171: T9,5
3404: T4
8172: T11,5
8173: T12,5
12237: T13
3406: T5
12238: T14
12911: T8
3408: T6
3410: T8,5
3412: T9
3414: T11
3416: T12
17531: T7,5
17532: T10,5
3421: Rektangulært tverrsnitt
17533: T13,5
4350: T10
Type tunnelløp 1130
13001: Senketunnel
3386: Berg
3387: Løsmasse
4843: Lokk
3388: Berg/løsmasse
Lengde 1317
Tall [m]
Areal tverrsnitt 1367
Tall [m2]
Bredde 3897
Tall [m]
Høyde 10883
Tall
Ekstra belysning inngangssone 7864
9978: Ja
9979: Nei
Malte tunnelvegger 10970
18403: Ja
18404: Nei
Brutus_Id 9305
Tekst
Merknad 5286
Tekst
Åpningsår 8356
Tall
Rehabiliteringsår 10693
Tall
Prosjektreferanse 11060
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12299
Tekst
Geometri, linje 4769
GeomLinje eller Kurve

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk