NVDB DatakatalogTunnelløp 67

Utgravd eller utstøpt passasje gjennom jord/fjell eller under større lokk. Har normalt inngang og utgang i dagen. I spesielle tilfeller, f.eks når forgreninger eller kryss, kan det være utgang mot annet tunnelløp eller inngang fra annet tunnelløp. Se også Undergang, Skredoverbygg og Høydebegrensning.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100067
<>
Navn 1081
<Tekst>
Kategori 8944
Hovedløp
Rampe
Sekundærløp
Rundkjøring
Tunnelprofil 1977
T5,5
T7
T9,5
T4
T11,5
T12,5
T13
T5
T14
T8
T6
T8,5
T9
T11
T12
T7,5
T10,5
Rektangulært tverrsnitt
T13,5
T10
Type tunnelløp 1130
Senketunnel
Berg
Løsmasse
Lokk
Berg/løsmasse
Lengde 1317
<Tall> [m]
Areal tverrsnitt 1367
<Tall> [m2]
Bredde 3897
<Tall> [m]
Høyde 10883
<Tall>
Ekstra belysning inngangssone 7864
Ja
Nei
Malte tunnelvegger 10970
Ja
Nei
Brutus_Id 9305
<Tekst>
Merknad 5286
<Tekst>
Åpningsår 8356
<Tall>
Rehabiliteringsår 10693
<Tall>
Prosjektreferanse 11060
<Tekst>
Geometri, linje 4769
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk