NVDB DatakatalogSkredoverbygg 66

Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller evt. tettet med lettere materiale. Se også utgått Håndbok 100

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100066
<>
Navn 5282
<Tekst>
Type 9508
Skredoverbygg, m/fjellforank., åpen frontvegg, m/bakvegg
Skredoverbygg, m/fjellforankring, andre
Skredoverbygg, u/fjellforankring
Skredoverbygg, u/fjellforank., sålefund., hel frontvegg
Skredoverbygg, u/fjellforank., sålefund., åpen frontvegg
Skredoverbygg, u/fjellforankring, kassetverrsnitt
Skredbygg u/fjellforankring, rørtverrsnitt
Skredoverbygg, u/fjellforankring, andre
Skredoverbygg m/fjellforankring
Skredoverbygg m/fjellforank., hel frontvegg, u/bakvegg
Skredoverbygg, m/fjellforank., hel frontvegg, m/bakvegg
Skredoverbygg, m/fjellforank., åpen frontvegg, u/bakvegg
Lengde 1316
<Tall> [m]
Merknad 5283
<Tekst>
Brutus_Id 9302
<Tekst>
Tunnelnummer 9516
<Tekst>
Byggeår 10361
<Tall>
Eier 7995
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8058
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Prosjektreferanse 11059
<Tekst>
Geometri, linje 4768
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk