NVDB DatakatalogSkredoverbygg 66

Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller evt. tettet med lettere materiale. Se også utgått Håndbok 100

Egenskapstyper

Navn 5282
Tekst
Type 9508
13408: Skredoverbygg, m/fjellforank., åpen frontvegg, m/bakvegg
13409: Skredoverbygg, m/fjellforankring, andre
13398: Skredoverbygg, u/fjellforankring
13399: Skredoverbygg, u/fjellforank., sålefund., hel frontvegg
13400: Skredoverbygg, u/fjellforank., sålefund., åpen frontvegg
13401: Skredoverbygg, u/fjellforankring, kassetverrsnitt
13402: Skredbygg u/fjellforankring, rørtverrsnitt
13403: Skredoverbygg, u/fjellforankring, andre
13404: Skredoverbygg m/fjellforankring
13405: Skredoverbygg m/fjellforank., hel frontvegg, u/bakvegg
13406: Skredoverbygg, m/fjellforank., hel frontvegg, m/bakvegg
13407: Skredoverbygg, m/fjellforank., åpen frontvegg, u/bakvegg
Lengde 1316
Tall [m]
Merknad 5283
Tekst
Brutus_Id 9302
Tekst
Tunnelnummer 9516
Tekst
Etableringsår 10361
Tall
Prosjektreferanse 11059
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12298
Tekst
Eier 7995
18610: Stat, Nye Veier
10723: Fylkeskommune
10261: Stat, Statens vegvesen
10325: Kommune
10389: Privat
17574: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8058
10608: Privat
18800: OPS
10530: Kommune
10452: Statens vegvesen
19928: Fylkeskommune
17711: Uavklart
18671: Nye Veier
Geometri, linje 4768
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk