NVDB DatakatalogBygning 65

Bygning i tilknytning til vegen

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100065
<>
Bruksområde 1266
Pumpestasjon
Bompenge-/billettinnkreving
Kontroll-/vektstasjon
Servicebygg
Lager
Trafikksentral
Trafostasjon
Teknisk bygg
Brøytestasjon
Garasje
Driftsbygning
Bolighus
Sanitær-/toalettanlegg
Telefonkiosk
Plassering 9261
Frittliggende
I tunnel/fjellrom
Areal grunnflate 1366
<Tall> [m2]
Materialtype 1407
Betong
Metall, stål, galvanisert
Tre
Taktype 1974
Takstein
Betong/murstein
Skifer
Stålplater
Torvtak
Papp
Antall rom 9258
<Tall>
Antall dører 9259
<Tall>
Overflatebehandling 1603
Beiset
Ubehandlet
Impregnert
Malt
Oljet
Vedlikeholdsavtale 1562
<Tekst>
Merknad 5662
<Tekst>
Byggeår 10281
<Tall>
Driftsmerking 10997
<Tekst>
Eier 1547
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 9149
Statens vegvesen
Kommune
Privat
Uavklart
Prosjektreferanse 11058
<Tekst>
FKB_ID 10853
<Tekst>
Geometri, punkt 4767
<GeomPunkt>
Geometri, linje 9433
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 9340
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk