NVDB DatakatalogBygning 65

Bygning i tilknytning til vegen

Egenskapstyper

Bruksområde 1266
9089: Pumpestasjon
3436: Bompenge-/billettinnkreving
3437: Kontroll-/vektstasjon
3438: Servicebygg
3439: Lager
3440: Trafikksentral
3441: Trafostasjon
12915: Teknisk bygg
7989: Brøytestasjon
7990: Garasje
7991: Driftsbygning
4088: Bolighus
5464: Sanitær-/toalettanlegg
7992: Telefonkiosk
Plassering 9261
12912: Frittliggende
12913: I tunnel/fjellrom
Areal grunnflate 1366
Tall [m2]
Materialtype 1407
2209: Betong
2232: Metall, stål, galvanisert
20078: Leca
2191: Tre
Overflatebehandling 1603
2162: Beiset
16962: Ubehandlet
2168: Impregnert
2155: Malt
2174: Oljet
Taktype 1974
3442: Takstein
12914: Betong/murstein
3443: Skifer
3444: Stålplater
3445: Torvtak
3446: Papp
20909: Tretak
Låsesystem 12104
Tekst
Antall rom 9258
Tall
Antall dører 9259
Tall
Vedlikeholdsavtale 1562
Tekst
Etableringsår 10281
Tall
Driftsmerking 10997
Tekst
SCADA-merking 11710
Tekst
Tilleggsinformasjon 5662
Tekst
Arkivreferanse 11658
Tekst
Prosjektreferanse 11058
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12297
Tekst
FKB_ID 10853
Tekst
Eier, navn 1547
Tekst
Eier 11219
18516: Kommune
18660: Stat, Nye Veier
18517: Privat
18518: Stat, Statens vegvesen
18519: Uavklart
18520: Fylkeskommune
Vedlikeholdsansvarlig 9149
18791: Nye Veier
12232: Statens vegvesen
18920: OPS
12233: Kommune
12234: Privat
17770: Uavklart
19982: Fylkeskommune
Geometri, punkt 4767
GeomPunkt
Utgår_Geometri, linje 9433
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 9340
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk