NVDB DatakatalogStatistikk, vegbredde 647

Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2625

Egenskapstyper

Opprettet dato 6124
<Dato>
StrekningTilknytning 100647
<>
Stedsangivelse, fra-til 8732
<Tekst>
Geografisk oppløsning 6117
Generert
1000-meter
Landet
Region
Fylke
Vegavdeling
Veg pr land
Veg pr region
Veg pr fylke
Veg pr avdeling
HP
PMS-parsell
Kommune
Veg pr kommune
Minimumsdato, grunnlag 8794
<Dato>
Maksimumsdato, grunnlag 8795
<Dato>
Midlere dekkebredde 6119
<Tall> [m]
Midlere kjørebanebredde 6120
<Tall> [m]
Midlere vegbredde 6121
<Tall> [m]
Dekkeareal 6122
<Tall> [m2]
Målt % 6123
<Tall> [%]
Lengde 7548
<Tall> [m]
Dekkebreddefordeling 606125
<Struktur>
Kjørebanebreddefordeling 606129
<Struktur>
Vegbreddefordeling 606133
<Struktur>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Ja
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk