NVDB DatakatalogStatistikk, vegbredde 647

Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2625

Egenskapstyper

Opprettet dato 6124
Dato
Stedsangivelse, fra-til 8732
Tekst
Geografisk oppløsning 6117
11298: Generert
13220: 1000-meter
8393: Landet
8394: Region
8395: Fylke
8396: Vegavdeling
8397: Veg pr land
8398: Veg pr region
8399: Veg pr fylke
8400: Veg pr avdeling
8401: HP
11666: Kommune
8402: PMS-parsell
11671: Veg pr kommune
Minimumsdato, grunnlag 8794
Dato
Maksimumsdato, grunnlag 8795
Dato
Midlere dekkebredde 6119
Tall [m]
Midlere kjørebanebredde 6120
Tall [m]
Midlere vegbredde 6121
Tall [m]
Dekkeareal 6122
Tall [m2]
Målt % 6123
Tall [%]
Lengde 7548
Tall [m]
Dekkebreddefordeling 606125
Struktur
Kjørebanebreddefordeling 606129
Struktur
Vegbreddefordeling 606133
Struktur

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Ja
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk