NVDB DatakatalogStatistikk, jevnhetsmåling 645

Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2612

Egenskapstyper

Opprettet dato 6116
<Dato>
StrekningTilknytning 100645
<>
Stedsangivelse, fra-til 8731
<Tekst>
Geografisk oppløsning 6103
Region
Fylke
Generert
Vegavdeling
Veg pr land
1000-meter
Veg pr region
Veg pr fylke
Veg pr avdeling
HP
PMS-parsell
Kommune
Veg pr kommune
Landet
Minimumsdato, grunnlag 8792
<Dato>
Maksimumsdato, grunnlag 8793
<Dato>
Jevnhetsformål 7925
Teleløsning
Forsøksmålinger
Referansemåling
Generelle målinger
Initiell-1
Initiell-2
Initiell-3
Jevnhetsfordeling 606106
<Struktur>
MPD-fordeling 609942
<Struktur>
Spor, laser 7923
Ytre
Mellom
Indre
Målt % 6110
<Tall> [%]
IRI-verdi, 50 % 6111
<Tall> [mm/m]
IRI-verdi, 90 % 6112
<Tall> [mm/m]
Midlere IRI-verdi 6113
<Tall> [mm/m]
Minste IRI-verdi 6114
<Tall> [mm/m]
Største IRI-verdi 6115
<Tall> [mm/m]
MPD 50 % 9937
<Tall> [mm]
MPD, 90 % 9938
<Tall> [mm]
Midlere MPD-verdi 9939
<Tall> [mm]
Minste MPD-verdi 9940
<Tall> [mm]
Største MPD-verdi 9941
<Tall> [mm]
Lengde 7546
<Tall> [m]
Summert kjørefeltlengde 8807
<Tall>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Ja
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk