NVDB DatakatalogStatistikk, jevnhetsmåling (Utgår) 645

Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2612

Egenskapstyper

Opprettet dato 6116
Dato
Stedsangivelse, fra-til 8731
Tekst
Geografisk oppløsning 6103
8384: Region
8385: Fylke
11297: Generert
8386: Vegavdeling
8387: Veg pr land
13219: 1000-meter
8388: Veg pr region
8389: Veg pr fylke
8390: Veg pr avdeling
8391: HP
8392: PMS-parsell
11667: Kommune
11672: Veg pr kommune
8383: Landet
Minimumsdato, grunnlag 8792
Dato
Maksimumsdato, grunnlag 8793
Dato
Jevnhetsformål 7925
10104: Teleløsning
10105: Forsøksmålinger
10106: Referansemåling
10107: Generelle målinger
10124: Initiell-1
10125: Initiell-2
10126: Initiell-3
Jevnhetsfordeling 606106
Struktur
MPD-fordeling 609942
Struktur
Spor, laser 7923
10097: Ytre
10098: Mellom
10099: Indre
Målt % 6110
Tall [%]
IRI-verdi, 50 % 6111
Tall [mm/m]
IRI-verdi, 90 % 6112
Tall [mm/m]
Midlere IRI-verdi 6113
Tall [mm/m]
Minste IRI-verdi 6114
Tall [mm/m]
Største IRI-verdi 6115
Tall [mm/m]
MPD 50 % 9937
Tall [mm]
MPD, 90 % 9938
Tall [mm]
Midlere MPD-verdi 9939
Tall [mm]
Minste MPD-verdi 9940
Tall [mm]
Største MPD-verdi 9941
Tall [mm]
Lengde 7546
Tall [m]
Summert kjørefeltlengde 8807
Tall

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Ja
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk