NVDB DatakatalogStatistikk, spormåling 644

Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2610

Egenskapstyper

Opprettet dato 6094
<Dato>
StrekningTilknytning 100644
<>
Stedsangivelse, fra-til 8730
<Tekst>
Geografisk oppløsning 6081
1000-meter
Kommune
Landet
Generert
Region
Fylke
Vegavdeling
Veg pr land
Veg pr kommune
Veg pr region
Veg pr fylke
Veg pr avdeling
HP
PMS-parsell
Minimumsdato, grunnlag 8790
<Dato>
Maksimumsdato, grunnlag 8791
<Dato>
Måleformål 7924
Teleløsning
Forsøksmålinger
Referansemåling
Generelle målinger
Initiell-1
Initiell-2
Initiell-3
Spordybdefordeling 606084
<Struktur>
Spor, bjelke 7922
Indre
Ytre
Mellom
Spordybde, 50 % 6088
<Tall> [mm]
Spordybde, 90 % 6089
<Tall> [mm]
Spordybde, midlere 6090
<Tall> [mm]
Spordybde, minste 6091
<Tall> [mm]
Spordybde, største 6092
<Tall> [mm]
Målt % 6093
<Tall> [%]
Tverrfallsfordeling 606095
<Struktur>
Tverrfall, 50 % 9470
<Tall> [%]
Tverrfall, 90 % 9471
<Tall> [%]
Tverrfall, midlere 9472
<Tall> [%]
Tverrfall, minste 9473
<Tall> [%]
Tverrfall, største 9474
<Tall> [%]
Lengde 7549
<Tall> [m]
Summert kjørefeltlengde 8806
<Tall>
Horisontalradiusfordeling 606099
<Struktur>
Horisontalradius, 50 % 9475
<Tall> [m]
Horisontalradius, 90 % 9476
<Tall> [m]
Horisontalradius, midlere 9477
<Tall> [m]
Horisontalradius, minste 9478
<Tall> [m]
Horisontalradius, største 9479
<Tall> [m]
Rapport, ekstra_1 9480
<Tall>
Rapport, ekstra_2 9481
<Tall>
Rapport, ekstra_3 9482
<Tall>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Ja
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk