NVDB DatakatalogStatistikk, spormåling (Utgår) 644

Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2610

Egenskapstyper

Opprettet dato 6094
Dato
Stedsangivelse, fra-til 8730
Tekst
Geografisk oppløsning 6081
13218: 1000-meter
11668: Kommune
8373: Landet
11285: Generert
8374: Region
8375: Fylke
8376: Vegavdeling
8377: Veg pr land
11673: Veg pr kommune
8378: Veg pr region
8379: Veg pr fylke
8380: Veg pr avdeling
8381: HP
8382: PMS-parsell
Minimumsdato, grunnlag 8790
Dato
Maksimumsdato, grunnlag 8791
Dato
Måleformål 7924
10100: Teleløsning
10101: Forsøksmålinger
10102: Referansemåling
10103: Generelle målinger
10121: Initiell-1
10122: Initiell-2
10123: Initiell-3
Spordybdefordeling 606084
Struktur
Spor, bjelke 7922
10096: Indre
10094: Ytre
10095: Mellom
Spordybde, 50 % 6088
Tall [mm]
Spordybde, 90 % 6089
Tall [mm]
Spordybde, midlere 6090
Tall [mm]
Spordybde, minste 6091
Tall [mm]
Spordybde, største 6092
Tall [mm]
Målt % 6093
Tall [%]
Tverrfallsfordeling 606095
Struktur
Tverrfall, 50 % 9470
Tall [%]
Tverrfall, 90 % 9471
Tall [%]
Tverrfall, midlere 9472
Tall [%]
Tverrfall, minste 9473
Tall [%]
Tverrfall, største 9474
Tall [%]
Lengde 7549
Tall [m]
Summert kjørefeltlengde 8806
Tall
Horisontalradiusfordeling 606099
Struktur
Horisontalradius, 50 % 9475
Tall [m]
Horisontalradius, 90 % 9476
Tall [m]
Horisontalradius, midlere 9477
Tall [m]
Horisontalradius, minste 9478
Tall [m]
Horisontalradius, største 9479
Tall [m]
Rapport, ekstra_1 9480
Tall
Rapport, ekstra_2 9481
Tall
Rapport, ekstra_3 9482
Tall

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Ja
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk