NVDB DatakatalogStatistikk, trafikkmengde 643

Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2603

Egenskapstyper

Opprettet dato 6080
<Dato>
StrekningTilknytning 100643
<>
Stedsangivelse, fra-til 8729
<Tekst>
Geografisk oppløsning 6067
1000-meter
Generert
Landet
Region
Fylke
Vegavdeling
Veg pr land
Veg pr region
Veg pr fylke
Veg pr avdeling
HP
PMS-parsell
Kommune
Veg pr kommune
Minimumsdato, grunnlag 6073
<Dato>
Maksimumsdato, grunnlag 6074
<Dato>
ÅDT-fordeling 606069
<Struktur>
Midlere ÅDT 6075
<Tall>
Minste ÅDT 6076
<Tall>
Største ÅDT 6077
<Tall>
ÅDT - 90 % verdi 6078
<Tall>
Målt % 6079
<Tall> [%]
Lengde 7547
<Tall> [m]
Midlere andel lange 7927
<Tall> [%]
Minste andel lange 7928
<Tall> [%]
Største andel lange 7929
<Tall> [%]

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Ja
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk