NVDB DatakatalogHistorisk_Statistikk, trafikkmengde 643

Aggregert informasjon ifbm PMS-rapport 2603. 20220228:Benyttes kun for historiske data.

Egenskapstyper

Opprettet dato 6080
Dato
Stedsangivelse, fra-til 8729
Tekst
Geografisk oppløsning 6067
13217: 1000-meter
11299: Generert
8363: Landet
8364: Region
8365: Fylke
8366: Vegavdeling
8367: Veg pr land
8368: Veg pr region
8369: Veg pr fylke
8370: Veg pr avdeling
8371: HP
8372: PMS-parsell
11669: Kommune
11674: Veg pr kommune
Minimumår, grunnlag 6073
Tall
Maksimumsår, grunnlag 6074
Tall
ÅDT-fordeling 606069
Struktur
Midlere ÅDT 6075
Tall
Minste ÅDT 6076
Tall
Største ÅDT 6077
Tall
ÅDT - 90 % verdi 6078
Tall
Målt % 6079
Tall [%]
Lengde 7547
Tall [m]
Midlere andel lange 7927
Tall [%]
Minste andel lange 7928
Tall [%]
Største andel lange 7929
Tall [%]

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Ja
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk