NVDB DatakatalogKurvatur, vertikalpunkt 642

Punkt i høybrekk/lavbrekk hvor stigning er 0, dvs i topp/bunnpunkt.

Egenskapstyper

Type 5844
Toppunkt, høybrekk
Bunnpunkt, lavbrekk
Markert knekkpunkt, høy
Markert knekkpunkt, lav
Bruddpunkt
PunktTilknytning 100642
<>
Høyde 5845
<Tall> [m]
Beregningsinfo 9964
<Tekst>
Geometri, punkt 6884
<GeomPunkt>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk