NVDB DatakatalogKurvatur, vertikalpunkt 642

Punkt i høybrekk/lavbrekk hvor stigning er 0, dvs i topp/bunnpunkt.

Egenskapstyper

Type 5844
8320: Toppunkt, høybrekk
8321: Bunnpunkt, lavbrekk
9108: Markert knekkpunkt, høy
9109: Markert knekkpunkt, lav
9110: Bruddpunkt
Høyde 5845
Tall [m]
Beregningsinfo 9964
Tekst
Geometri, punkt 6884
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk