NVDB DatakatalogKurvaturgenerering 641

Administrative data knyttet til et sett med horisontal- og vertikalelement

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100641
<>
Dato generert 5835
<Dato>
Kurvgenversjon 5836
<Tekst>
SOSI-filnavn 5840
<Tekst>
Merknad 5841
<Tekst>
Produsent 5839
<Tekst>
Eier 5838
<Tekst>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Nei
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Ja
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk