NVDB DatakatalogKurvaturgenerering 641

Administrative data knyttet til et sett med horisontal- og vertikalelement

Egenskapstyper

Dato generert 5835
Dato
Kurvgenversjon 5836
Tekst
SOSI-filnavn 5840
Tekst
Merknad 5841
Tekst
Produsert av 5839
Tekst
Eier 5838
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Nei
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Ja
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk