NVDB DatakatalogKurvatur, vertikalelement 640

Del av vegens vertikalkurvatur. Sirkelbue (høybrekk/lavbrekk) eller rettlinje.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100640
<>
Type 5843
Rettlinje
Sirkelbue
Radius 5830
<Tall> [m]
Høyde start 5831
<Tall> [m]
Høyde slutt 5832
<Tall> [m]
Stigning, start 5833
<Tall> [‰]
Stigning, slutt 5834
<Tall> [‰]
Beregningsinfo 9963
<Tekst>
Geometri, linje 6899
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk