NVDB DatakatalogFerjeleie 64

Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100064
<>
Navn 2179
<Tekst>
Driftsstatus 9229
Trafikkeres
Nedlagt
Antall ferjelemmer 9491
<Tall>
FDB_ID 2180
<Tall>
NHR_Holdeplassnummer 10727
<Tekst>
NHR_Stoppunktnummer1 10957
<Tekst>
NHR_Stoppunktnummer2 10958
<Tekst>
Areal, totalt øvrig 9487
<Tall> [m2]
Areal, kjørbart øvrig 9488
<Tall> [m2]
Egen gangbane til ferje 9493
Delvis
Ja
Nei
Kaikantsikring 9492
Ja
Delvis
Nei
Venterom 10729
Ja
Nei
Byggeår 10291
<Tall>
Tilleggsinformasjon 9228
<Tekst>
Eier 7559
Privat
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Vedlikeholdsansvarlig 7560
Statens vegvesen
Kommune
Privat
Uavklart
Fylkeskommune
Geometri, punkt 4766
<GeomPunkt>
Geometri, linje 9432
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 10967
<GeomFlate>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk