NVDB DatakatalogFerjekai 64

Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer. Inkluderer også område for kjøretøyoppstilling og oppholdsareal for reisende.

Egenskapstyper

Navn 2179
Tekst
Driftsstatus 9229
12865: Trafikkeres
12866: Nedlagt
21612: Beredskapskai
Antall ferjelemmer 9491
Tall
NSR_Stopplace_ID 10727
Tekst
Areal, totalt øvrig 9487
Tall [m2]
Areal, kjørbart øvrig 9488
Tall [m2]
Egen gangbane til ferje 9493
17378: Delvis
13373: Ja
13374: Nei
Kaikantsikring 9492
13370: Ja
13371: Delvis
13372: Nei
Venterom 10729
17383: Ja
17384: Nei
Etableringsår 10291
Tall
Tilleggsinformasjon 9228
Tekst
Prosjektreferanse 11467
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12296
Tekst
Eier 7559
9824: Privat
9825: Fylkeskommune
18565: Stat, Nye Veier
17608: Uavklart
9822: Stat, Statens vegvesen
9823: Kommune
Vedlikeholdsansvarlig 7560
9826: Statens vegvesen
18690: Nye Veier
9827: Kommune
18819: OPS
9828: Privat
17700: Uavklart
9829: Fylkeskommune
Geometri, punkt 4766
GeomPunkt
Utgår_Geometri, linje 9432
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 10967
GeomFlate

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk