NVDB DatakatalogKurvatur, horisontalelement 639

Del av vegens horisontalkurvatur. Sirkelbue, rettlinje eller klotoide. Rettlinje har radius 99999

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100639
<>
Type 5842
Rettlinje
Sirkelbue
Klotoide
Radius 5827
<Tall> [m]
Klotoideparameter 5829
<Tall>
Beregningsinfo 9961
<Tekst>
Geometri, linje 6898
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk