NVDB DatakatalogKurvatur, horisontalelement 639

Del av vegens horisontalkurvatur. Sirkelbue, rettlinje eller klotoide. Rettlinje har radius 99999

Egenskapstyper

Type 5842
8315: Rettlinje
8316: Sirkelbue
8317: Klotoide
Radius 5827
Tall [m]
Klotoideparameter 5829
Tall
Beregningsinfo 9961
Tekst
Geometri, hjelpelinje 6898
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad: x

Statistikk