NVDB DatakatalogVegdekke, flatelapping 629

Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type flatelapping

Egenskapstyper

Massetype 5768
8064: Freste asfaltmaterialer
8065: Gjenbruksasfalt
8066: Gummiasfalt
8067: Slamasfalt
8068: Topeka
8069: Betong
8070: Betongdekke, uarmert
8071: Betongdekke, vanlig armert
8072: Betongdekke, kontinuerlig armert
8073: Steindekke
8074: Betongstein
8075: Brostein
8076: Stålgitter
8077: Tre
8078: Asfaltert finpukk
8079: Oljegrus
8080: Enkel overflatebehandling
8081: Dobbel overflatebehandling
8082: Enkel overflatebehandling grus
8083: Dobbel overflatebehandling grus
8084: Forsegling
8085: Betongelementer
8086: Asfaltemulsjonsgrus
8087: Asfaltgrusbetong, I
8088: Asfaltgrusbetong, II
8089: Asfaltløsningsgrus
8090: Emulsjonspukk
8091: Frest, Anriket/Gja
8092: Frest, Djupfrest/Gja
8093: Frest, Planfrest/Gja
8094: Valsebetong
8095: Tynndekke
8096: Knust asfalt
8053: Asfalt
8054: Emulsjonsgrus
8055: Emulsjonsgrus, tett
8056: Mykasfalt
8057: Myk drensasfalt
8058: Asfaltert grus
8059: Asfaltgrusbetong
8060: Skjelettasfalt
8061: Drensasfalt
8062: Asfaltbetong
8063: Støpeasfalt
Masseforbruk 5769
Tall [Kg/m2]
Øvre nominelle steinstørrelse 5774
[mm]
8097: 2
8098: 4
8099: 8
8100: 11
8101: 12
8102: 14
8103: 16
8104: 22
8105: 28
8106: 32
8107: 18
8108: 19
8109: 24
8110: 13
8111: 9
8112: 1
8113: 10
8114: 15
8115: 20
8116: 26
8117: 6
Leggedato 5770
Dato
Merknad 5771
Tekst
Dekkevariant 5776
8144: Tett
8145: Drenerende
8146: Gjenbruksmasse
8143: Åpen
Geometri, hjelpelinje 6901
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8903
GeomFlate

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk