NVDB DatakatalogVegdekke, flatelapping 629

Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type flatelapping

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100629
<>
Massetype 5768
Freste asfaltmaterialer
Gjenbruksasfalt
Gummiasfalt
Slamasfalt
Topeka
Betong
Betongdekke, uarmert
Betongdekke, vanlig armert
Betongdekke, kontinuerlig armert
Steindekke
Betongstein
Brostein
Stålgitter
Tre
Asfaltert finpukk
Oljegrus
Enkel overflatebehandling
Dobbel overflatebehandling
Enkel overflatebehandling grus
Dobbel overflatebehandling grus
Forsegling
Betongelementer
Asfaltemulsjonsgrus
Asfaltgrusbetong, I
Asfaltgrusbetong, II
Asfaltløsningsgrus
Emulsjonspukk
Frest, Anriket/Gja
Frest, Djupfrest/Gja
Frest, Planfrest/Gja
Valsebetong
Tynndekke
Knust asfalt
Asfalt
Emulsjonsgrus
Emulsjonsgrus, tett
Mykasfalt
Myk drensasfalt
Asfaltert grus
Asfaltgrusbetong
Skjelettasfalt
Drensasfalt
Asfaltbetong
Støpeasfalt
Masseforbruk 5769
<Tall> [Kg/m2]
Øvre nominelle steinstørrelse 5774
2 mm
4 mm
8 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
22 mm
28 mm
32 mm
18 mm
19 mm
24 mm
13 mm
9 mm
1 mm
10 mm
15 mm
20 mm
26 mm
6 mm
Leggedato 5770
<Dato>
Merknad 5771
<Tekst>
Dekkevariant 5776
Tett
Drenerende
Gjenbruksmasse
Åpen
Geometri, linje 6901
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8903
<GeomFlate>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk