NVDB DatakatalogVegdekke, sporfylling 628

Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type sporfylling

Egenskapstyper

Massetype 5763
8008: Grus
8009: Asfalt
8010: Emulsjonsgrus
8011: Emulsjonsgrus, tett
8012: Mykasfalt
8013: Myk drensasfalt
8014: Asfaltert grus
8015: Asfaltgrusbetong
8016: Skjelettasfalt
8017: Drensasfalt
8018: Asfaltbetong
8019: Støpeasfalt
8020: Freste asfaltmaterialer
8021: Gjenbruksasfalt
8022: Gummiasfalt
8023: Slamasfalt
8024: Topeka
8025: Betong
8026: Betongdekke, uarmert
8027: Betongdekke, vanlig armert
8028: Betongdekke, kontinuerlig armert
8029: Steindekke
8030: Betongstein
8031: Brostein
8032: Stålgitter
8033: Tre
8034: Asfaltert finpukk
8035: Oljegrus
8036: Enkel overflatebehandling
8037: Dobbel overflatebehandling
8038: Enkel overflatebehandling grus
8039: Dobbel overflatebehandling grus
8040: Forsegling
8041: Betongelementer
8042: Asfaltemulsjonsgrus
8043: Asfaltgrusbetong, I
8044: Asfaltgrusbetong, II
8045: Asfaltløsningsgrus
8046: Emulsjonspukk
8047: Frest, Anriket/Gja
8048: Frest, Djupfrest/Gja
8049: Frest, Planfrest/Gja
8050: Valsebetong
8051: Tynndekke
8052: Knust asfalt
Masseforbruk 5764
Tall [Kg/m2]
Øvre nominelle steinstørrelse 5773
[mm]
8128: 18
8129: 19
8130: 24
8131: 13
8132: 9
8133: 1
8134: 10
8135: 15
8136: 20
8137: 26
8138: 6
8118: 2
8119: 4
8120: 8
8121: 11
8122: 12
8123: 14
8124: 16
8125: 22
8126: 28
8127: 32
Bredde, gj.snitt 5765
Tall [m]
Leggedato 5766
Dato
Merknad 5767
Tekst
Dekkevariant 5775
8139: Åpen
8140: Tett
8141: Drenerende
8142: Gjenbruksmasse
Geometri, hjelpelinje 6900
GeomLinje eller Kurve

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk