NVDB DatakatalogVegdekke, sporfylling 628

Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type sporfylling

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100628
<>
Massetype 5763
Grus
Asfalt
Emulsjonsgrus
Emulsjonsgrus, tett
Mykasfalt
Myk drensasfalt
Asfaltert grus
Asfaltgrusbetong
Skjelettasfalt
Drensasfalt
Asfaltbetong
Støpeasfalt
Freste asfaltmaterialer
Gjenbruksasfalt
Gummiasfalt
Slamasfalt
Topeka
Betong
Betongdekke, uarmert
Betongdekke, vanlig armert
Betongdekke, kontinuerlig armert
Steindekke
Betongstein
Brostein
Stålgitter
Tre
Asfaltert finpukk
Oljegrus
Enkel overflatebehandling
Dobbel overflatebehandling
Enkel overflatebehandling grus
Dobbel overflatebehandling grus
Forsegling
Betongelementer
Asfaltemulsjonsgrus
Asfaltgrusbetong, I
Asfaltgrusbetong, II
Asfaltløsningsgrus
Emulsjonspukk
Frest, Anriket/Gja
Frest, Djupfrest/Gja
Frest, Planfrest/Gja
Valsebetong
Tynndekke
Knust asfalt
Masseforbruk 5764
<Tall> [Kg/m2]
Øvre nominelle steinstørrelse 5773
18 mm
19 mm
24 mm
13 mm
9 mm
1 mm
10 mm
15 mm
20 mm
26 mm
6 mm
2 mm
4 mm
8 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
22 mm
28 mm
32 mm
Bredde, gj.snitt 5765
<Tall> [m]
Leggedato 5766
<Dato>
Merknad 5767
<Tekst>
Dekkevariant 5775
Åpen
Tett
Drenerende
Gjenbruksmasse
Geometri, linje 6900
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk