NVDB DatakatalogReferansepunkt 627

Punkt på vegen som benyttes som referanse i vegnettet

Egenskapstyper

Referansenummer 5760
Tekst
Referanse for 5759
8000: NSB
8001: Jernbaneverket
7999: Statens vegvesen
Vegident, generert 8133
Tekst
Geometri, punkt 5761
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk