NVDB DatakatalogReferansepunkt 627

Punkt på vegen som benyttes som referanse i vegnettet

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100627
<>
Referansenummer 5760
<Tekst>
Referanse for 5759
NSB
Jernbaneverket
Statens vegvesen
Vegident, generert 8133
<Tekst>
Geometri, punkt 5761
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk