NVDB DatakatalogFriksjonsmåleserie 626

Gir felles data til serie med målinger

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100626
<>
Måledato 5742
<Dato>
Klokkeslett 5743
<Tekst>
Filnavn 5744
<Tekst>
SW Versjon 5745
<Tekst>
NextService 5746
<Tall> [km]
Location 5747
<Tekst>
Operator 5748
<Tekst>
Weather 5749
<Tekst>
MW Pulses/m 5750
<Tall>
TW Pulses/m 5751
<Tall>
Type 5752
Fast slippmåling
Variabel slippmåling
Intervall 5753
<Tall> [m]
Slip% 5754
<Tall> [%]
P Reg const: 5755
<Tall>
Rosita_id 9117
<Tekst>
Vannmengde 5904
0.0
0.5
1.0
Måleformål 5905
Generelle målinger
Forsøk
Kalibrering
Referanse
Geometri, linje 6902
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Nei
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Ja
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk