NVDB DatakatalogFriksjonsmåleserie 626

Gir felles data til serie med målinger

Egenskapstyper

Måledato 5742
Dato
Klokkeslett 5743
Tekst
Filnavn 5744
Tekst
SW Versjon 5745
Tekst
Spor 11207
18504: Ytre
18505: Mellom
18506: Indre
NextService 5746
Tall [km]
Location 5747
Tekst
Weather 5749
Tekst
MW Pulses/m 5750
Tall
TW Pulses/m 5751
Tall
Type 5752
7993: Fast slippmåling
7994: Variabel slippmåling
Intervall 5753
Tall [m]
Slip% 5754
Tall [%]
P Reg const: 5755
Tall
Rosita_id 9117
Tekst
Vannmengde 5904
8356: 0.0
8357: 0.5
8358: 1.0
Måleformål 5905
19490: Referanse-2
19492: Referanse-3
18501: Initiell-3
18502: Initiell-2
8359: Generelle målinger
18503: Initiell-1
8360: Forsøk
8361: Kalibrering
8362: Referanse-1
Geometri, hjelpelinje 6902
GeomLinje eller Kurve

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Nei
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Ja
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk