NVDB DatakatalogSkredmagasin/Fanggrøft 625

Magasin for å fange opp skredmasser eller nedfall fra bergskjæringer

Egenskapstyper

Type 11265
19004: Skredmagasin
19005: Fanggrøft
Beskrivelse 5661
Tekst
Lengde 9685
Tall [m]
Bredde 9686
Tall [m]
Magasinvolum 5660
Tall [m3]
Dybde under vegkant 9687
Tall [m]
Adkomst 9688
19830: Bil
13961: Hjullaster
13962: Gravemaskin
13963: Til fots
13964: Kran
13965: Tau
13966: Helikopter
Etableringsår 9689
Tall
Tilleggsinformasjon 9874
Tekst
Prosjektreferanse 11153
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12406
Tekst
Eier 9690
18645: Stat, Nye Veier
13974: Stat, Statens vegvesen
13975: Fylkeskommune
13976: Kommune
13977: Privat
17630: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 9691
18689: Nye Veier
18818: OPS
17766: Uavklart
19992: Fylkeskommune
13978: Statens vegvesen
13979: Kommune
13980: Privat
Geometri, linje 6872
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8902
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk