NVDB DatakatalogSkredmagasin 625

Magasin for å fange opp skredmasser

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100625
<>
Beskrivelse 5661
<Tekst>
Lengde 9685
<Tall> [m]
Bredde 9686
<Tall> [m]
Magasinvolum 5660
<Tall> [m3]
Dybde under vegkant 9687
<Tall> [m]
Adkomst 9688
Hjullaster
Gravemaskin
Til fots
Kran
Tau
Helikopter
Byggeår 9689
<Tall>
Tilleggsinformasjon 9874
<Tekst>
Eier 9690
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 9691
Uavklart
Statens Vegvesen
Kommune
Privat
Prosjektreferanse 11153
<Tekst>
Geometri, linje 6872
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8902
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk