NVDB DatakatalogFartstavle 624

Tavle som viser fart til kjøretøy som passerer

Egenskapstyper

Serienummer 9530
Tekst
Stasjonering 9531
13452: Fast
13453: Mobil
Type måling 9532
13454: Sløyfe
13455: Radar
Produksjonsår 9528
Tall
Driftsmerking 10463
Tekst
SCADA-merking 11739
Tekst
Produsent 10994
Tekst
Produktnavn 9529
Tekst
Tilleggsinformasjon 11632
Tekst
Prosjektreferanse 11466
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12405
Tekst
Eier 8044
18656: Stat, Nye Veier
10771: Fylkeskommune
10310: Stat, Statens vegvesen
10374: Kommune
10438: Privat
17660: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8120
10592: Kommune
10514: Statens vegvesen
19975: Fylkeskommune
18749: Nye Veier
10670: Privat
17758: Uavklart
18878: OPS
Geometri, punkt 6885
GeomPunkt

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk