NVDB DatakatalogFartstavle 624

Tavle som viser fart til kjøretøy som passerer

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100624
<>
Serienummer 9530
<Tekst>
Stasjonering 9531
Fast
Mobil
Type måling 9532
Sløyfe
Radar
Produksjonsår 9528
<Tall>
Driftsmerking 10463
<Tekst>
Produktnavn 9529
<Tekst>
Produsentnavn 10994
<Tekst>
Eier 8044
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8120
Kommune
Statens vegvesen
Privat
Uavklart
Geometri, punkt 6885
<GeomPunkt>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk