NVDB DatakatalogStativ for turistinfo 623

Konstruksjon beregnet for oppsetting av informasjon til trafikkanter, eksempelvis informasjon rettet mot turister. Disse er normalt lokalisert til vegens sideanlegg som f.eks rasteplasser eller lommer, og det er forutsatt at trafikkant står i ro ved lesing av informajson. Informasjonstavler som oppfyller krav til skiltnummer 560 (Håndbok N300, del 3) skal registreres som skiltpunkt/skiltplate.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100623
<>
Materialtype 5647
Tre
Metall
Naturstein
Betong
Betongstein
Plast
Pleksiglass
Kombinasjon av flere
Areal 5648
<Tall> [m2]
Belyst 5649
Ja
Nei
Plexiglass utenpå infoplater 5650
Ja
Nei
Antall infoplater 5651
<Tall> [stk]
Stedsangivelse 7909
<Tekst>
Fundamentering 5654
Betongsåle
Stolpefundament
Tak 5655
Ja
Nei
Festet på 5656
Bygning
Fjellvegg
Mur
Overflatebehandling 5657
Malt
Beiset
Lakkert
Impregnert
Ubehandlet
Beskrivelse 5658
<Tekst>
Byggeår 10363
<Tall>
Eier 5652
Privat
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Vedlikeholdsansvarlig 5653
Statens vegvesen
Kommune
Privat
Uavklart
Prosjektreferanse 11152
<Tekst>
Geometri, punkt 6893
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk