NVDB DatakatalogStativ for turistinfo 623

Konstruksjon beregnet for oppsetting av informasjon til trafikkanter, eksempelvis informasjon rettet mot turister. Disse er normalt lokalisert til vegens sideanlegg som f.eks rasteplasser eller lommer, og det er forutsatt at trafikkant står i ro ved lesing av informajson. Informasjonstavler som oppfyller krav til skiltnummer 560 (Håndbok N300, del 3) skal registreres som skiltpunkt/skiltplate.

Egenskapstyper

Materialtype 5647
7968: Tre
7969: Metall
7970: Naturstein
7971: Betong
7972: Betongstein
7973: Plast
7974: Pleksiglass
7975: Kombinasjon av flere
Areal 5648
Tall [m2]
Belyst 5649
7946: Ja
7947: Nei
Plexiglass utenpå infoplater 5650
7948: Ja
7949: Nei
Antall infoplater 5651
Tall [stk]
Stedsangivelse 7909
Tekst
Fundamentering 5654
7956: Betongsåle
7957: Stolpefundament
Tak 5655
7958: Ja
7959: Nei
Festet på 5656
7960: Bygning
7961: Fjellvegg
7962: Mur
Overflatebehandling 5657
7963: Malt
7964: Beiset
7965: Lakkert
7966: Impregnert
7967: Ubehandlet
Beskrivelse 5658
Tekst
Etableringsår 10363
Tall
Prosjektreferanse 11152
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12404
Tekst
Eier 5652
7952: Privat
10696: Fylkeskommune
18586: Stat, Nye Veier
17595: Uavklart
7950: Stat, Statens vegvesen
7951: Kommune
Vedlikeholdsansvarlig 5653
7953: Statens vegvesen
7954: Kommune
18738: Nye Veier
7955: Privat
18867: OPS
19907: Fylkeskommune
17686: Uavklart
Geometri, punkt 6893
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk