NVDB DatakatalogSOSI-bestilling 622

Egenskapstyper

SOSI-versjon 5558
Versjon 4.0
Versjon 4.0 med temakoder
Versjon 3.41
Versjon 4.5
Enhet 7563
0.001
0.01
0.1
1.0
Ledetekst 5826
<Tall>

Styringsparametere

  • tidsromRelevant: Ja
  • sekType2Ok: Nei
  • abstraktObjektType: Nei
  • filtrering: Nei
  • avledet: Nei
  • kreverMorObjekt: Nei
  • erDataserie: Nei
  • dekningsgrad:

Statistikk