NVDB DatakatalogOppgave, vegnett 621

Enkeltoppgave i forbindelse med redigering av vegnettet

Egenskapstyper

Type 5603
Godkjenning
Utsjekk
Vegnettsredigering
Godkjenning
Sette vegnett i drift
Navn 5562
<Tekst>
Definert dato (ååååmmdd) 5566
<Dato>
Frist (ååååmmdd) 5573
<Dato>
Status 5575
<Tekst>
Merknad 5579
<Tekst>
Kvalitet 5584
<Tekst>
LedetekstID 5628
<Tall>

Styringsparametere

  • tidsromRelevant: Ja
  • sekType2Ok: Nei
  • abstraktObjektType: Nei
  • filtrering: Nei
  • avledet: Nei
  • kreverMorObjekt: Nei
  • erDataserie: Nei
  • dekningsgrad:

Statistikk