NVDB DatakatalogOppgave, fagdata 620

Enkeltoppgave i forbindelse med redigering av fagdata

Egenskapstyper

Type 5602
Spor og jevnhetsmåling
Ajourhold
Kvalitetskontroll
Nyregistrering
Navn 5561
<Tekst>
Definert dato (ååååmmdd) 5565
<Dato>
Initialer_definert_av 5569
<Tekst>
Frist (ååååmmdd) 5572
<Dato>
Status 5624
<Tekst>
Merknad 5578
<Tekst>
Kvalitet 5583
<Tekst>
LedetekstID 5627
<Tall>

Styringsparametere

  • tidsromRelevant: Ja
  • sekType2Ok: Nei
  • abstraktObjektType: Nei
  • filtrering: Nei
  • avledet: Nei
  • kreverMorObjekt: Nei
  • erDataserie: Nei
  • dekningsgrad:

Statistikk