NVDB DatakatalogStøttekonstruksjon 62

Byggverk som brukes for å overvinne nivåforskjell hvor vanlig skråning vil ta for stor plass. S. brukes også som sikringstiltak.

Egenskapstyper

Areal 3950
Tall [m2]
Type 1126
19204: Slissevegg
3333: Betong, prefabrikkerte element
19205: Bjelkestengsel
19206: Sekantvegg
3336: Betongstein, murt, tørrmur
3340: Betongstein, murt, støpt
3342: Naturstein, murt, tørrmur
3344: Naturstein, murt, støpt
3377: Steinkurver
3378: Spunt
3379: Armert jord
3381: Tre/Sognemur
3323: Betong
3327: Betong, plasstøpt
Bruksområde 1265
3376: Sikre fjellskjæring
3380: Vingemur
3374: Støtte opp skjæringsskråning
3375: Støtte opp fyllingsskråning
Fundamentering 1668
3382: Betongsåle
3383: Trykkimpregnert tresåle
19207: På peler
3384: Løsmasse/fjell
3454: Fjellfot
Forblending 11355
19208: Betongmur
19209: Tørrmur
19210: Tre
19211: Torvblokker
19212: Ingen forblending
Konstruksjonsbeskrivelse 11354
Tekst
Konstruksjonshøyde, maksimal 11356
Tall [m]
Konstruksjonshøyde, minimum 11357
Tall [m]
Høyde, synlig, maksimal 10844
Tall
Høyde, synlig, gjennomsnitt 1582
Tall [m]
Tykkelse, gjennomsnitt 1618
Tall [m]
Lengde 1315
Tall [m]
Aktiv forankring 11358
19213: Ja
19214: Nei
Brutus_Id 9303
Tekst
Etableringsår 10368
Tall
Tilleggsinformasjon 11359
Tekst
Arkivreferanse 11403
Tekst
Prosjektreferanse 11057
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12295
Tekst
Eier 5823
8244: Kommune
10710: Fylkeskommune
17606: Uavklart
18583: Stat, Nye Veier
8218: Stat, Statens vegvesen
8270: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 5807
18723: Nye Veier
8228: Kommune
18852: OPS
8202: Statens vegvesen
19916: Fylkeskommune
8254: Privat
17695: Uavklart
Geometri, linje 4765
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 10960
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk