NVDB DatakatalogStøttemur 62

Byggverk som brukes for å overvinne nivåforskjell hvor vanlig skråning vil ta for stor plass. S. brukes også som sikringstiltak.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100062
<>
Type 1126
Naturstein, murt, støpt
Steinkurver
Spunt
Armert jord
Betong, prefabrikkerte element
Tre/Sognemur
Betongstein, murt, tørrmur
Betong
Betongstein, murt, støpt
Naturstein, murt, tørrmur
Betong, plasstøpt
Bruksområde 1265
Sikre fjellskjæring
Vingemur
Støtte opp skjæringsskråning
Støtte opp fyllingsskråning
Fundamentering 1668
Betongsåle
Trykkimpregnert tresåle
Løsmasse/fjell
Fjellfot
Areal 3950
<Tall> [m2]
Høyde, maks 10844
<Tall>
Brutus_Id 9303
<Tekst>
Lengde 1315
<Tall> [m]
Høyde, gj.snitt 1582
<Tall> [m]
Tykkelse, gjennomsnitt 1618
<Tall> [m]
Byggeår 10368
<Tall>
Eier 5823
Kommune
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 5807
Kommune
Statens vegvesen
Privat
Uavklart
Prosjektreferanse 11057
<Tekst>
Geometri, linje 4765
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 10960
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk