NVDB DatakatalogOppdrag, vegnett 619

Et sett med oppgaver som skal gjøres med et utvalg av vegnettet.

Egenskapstyper

Type 5601
Utsjekk
Målebilkjøring
Navn 5560
<Tekst>
Definert dato (ååååmmdd) 5564
<Dato>
Frist (ååååmmdd) 5571
<Dato>
Status 5574
<Tekst>
Merknad 5577
<Tekst>
Kvalitet 5582
<Tekst>
LedetekstID 5626
<Tall>
Arkivreferanse1 5596
<Tekst>
Arkivreferanse2 5597
<Tekst>
Arkivreferanse3 5598
<Tekst>
Transaksjonstabell 5599
<BinærObjekt>

Styringsparametere

  • tidsromRelevant: Ja
  • sekType2Ok: Nei
  • abstraktObjektType: Nei
  • filtrering: Nei
  • avledet: Nei
  • kreverMorObjekt: Nei
  • erDataserie: Nei
  • dekningsgrad:

Statistikk