NVDB DatakatalogOppdrag, vegnett 619

Et sett med oppgaver som skal gjøres med et utvalg av vegnettet.

Egenskapstyper

Type 5601
7890: Utsjekk
7891: Målebilkjøring
Navn 5560
Tekst
Definert dato (ååååmmdd) 5564
Dato
Frist (ååååmmdd) 5571
Dato
Status 5574
Tekst
Merknad 5577
Tekst
Kvalitet 5582
Tekst
LedetekstID 5626
Tall
Arkivreferanse1 5596
Tekst
Arkivreferanse2 5597
Tekst
Arkivreferanse3 5598
Tekst
Transaksjonstabell 5599
BinærObjekt

Styringsparametere

  • tidsrom_relevant: Ja
  • sektype_20k: Nei
  • abstrakt_type: Nei
  • filtrering: Nei
  • avledet: Nei
  • må_ha_mor: Nei
  • er_dataserie: Nei
  • dekningsgrad:

Statistikk