NVDB DatakatalogOppdrag, fagdata 618

Ett sett med oppgaver som skal gjøres med et utvalg av fagdata for en gitt strekning

Egenskapstyper

Type 5600
Kvalitetskontroll
Nyregistrering
Spor og jevnhetsmåling
Ajourhold
Rapportgenerering
Navn 5559
<Tekst>
Definert dato (ååååmmdd) 5563
<Dato>
Oppdragsgiver 5567
<Tekst>
Initialer_definert_av 5568
<Tekst>
Frist (ååååmmdd) 5570
<Dato>
Merknad 5576
<Tekst>
Kostnad 5580
<Tall> [Kr]
Kvalitet 5581
<Tekst>
LedetekstID 5625
<Tall>

Styringsparametere

  • tidsromRelevant: Ja
  • sekType2Ok: Nei
  • abstraktObjektType: Nei
  • filtrering: Nei
  • avledet: Nei
  • kreverMorObjekt: Nei
  • erDataserie: Nei
  • dekningsgrad:

Statistikk