NVDB DatakatalogOppdrag, fagdata 618

Ett sett med oppgaver som skal gjøres med et utvalg av fagdata for en gitt strekning

Egenskapstyper

Type 5600
7881: Kvalitetskontroll
7882: Nyregistrering
7883: Spor og jevnhetsmåling
7884: Ajourhold
7885: Rapportgenerering
Navn 5559
Tekst
Definert dato (ååååmmdd) 5563
Dato
Oppdragsgiver 5567
Tekst
Initialer_definert_av 5568
Tekst
Frist (ååååmmdd) 5570
Dato
Merknad 5576
Tekst
Kostnad 5580
Tall [Kr]
Kvalitet 5581
Tekst
LedetekstID 5625
Tall

Styringsparametere

  • tidsrom_relevant: Ja
  • sektype_20k: Nei
  • abstrakt_type: Nei
  • filtrering: Nei
  • avledet: Nei
  • må_ha_mor: Nei
  • er_dataserie: Nei
  • dekningsgrad:

Statistikk