NVDB DatakatalogVegflate 615

Foreløpig kun til testformål. Generell flate som er del av vegens geometriske beskrivelse

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100615
<>
Feltkode 5523
3S - Sykkelfelt
4S - Sykkelfelt
5S - Sykkelfelt
6S - Sykkelfelt
7S - Sykkelfelt
8S - Sykkelfelt
9S - Sykkelfelt
10S - Sykkelfelt
11S - Sykkelfelt
12S - Sykkelfelt
13S - Sykkelfelt
14S - Sykkelfelt
1K+ - Sambruksfelt
2K+ - Sambruksfelt
3K+ - Sambruksfelt
4K+ - Sambruksfelt
5K+ - Sambruksfelt
6K+ - Sambruksfelt
7K+ - Sambruksfelt
8K+ - Sambruksfelt
9K+ - Sambruksfelt
10K+ - Sambruksfelt
11K+ - Sambruksfelt
12K+ - Sambruksfelt
1 - Ordinært kjørefelt
2 - Ordinært kjørefelt
3 - Ordinært kjørefelt
4 - Ordinært kjørefelt
5 - Ordinært kjørefelt
3BK - Bomstasjon, kollektivfelt
6 - Ordinært kjørefelt
4BK - Bomstasjon, kollektivfelt
7 - Ordinært kjørefelt
5BK - Bomstasjon, kollektivfelt
8 - Ordinært kjørefelt
6BK - Bomstasjon, kollektivfelt
- Alle kjørefelt
9 - Ordinært kjørefelt
7BK - Bomstasjon, kollektivfelt
10 - Ordinært kjørefelt
8BK - Bomstasjon, kollektivfelt
11 - Ordinært kjørefelt
9BK - Bomstasjon, kollektivfelt
12 - Ordinært kjørefelt
10BK - Bomstasjon, kollektivfelt
1H1 - Høyresvingefelt 1
11BK - Bomstasjon, kollektivfelt
1H2 - Høyresvingefelt 2
12BK - Bomstasjon, kollektivfelt
2H1 - Høyresvingefelt 1
13BK - Bomstasjon, kollektivfelt
2H2 - Høyresvingefelt 2
14BK - Bomstasjon, kollektivfelt
3H1 - Høyresvingefelt 1
1OK - Oppstilling, kollektivfelt
3H2 - Høyresvingefelt 2
2OK - Oppstilling, kollektivfelt
4H1 - Høyresvingefelt 1
3OK - Oppstilling, kollektivfelt
4H2 - Høyresvingefelt 2
4OK - Oppstilling, kollektivfelt
5H1 - Høyresvingefelt 1
5OK - Oppstilling, kollektivfelt
5H2 - Høyresvingefelt 2
7OK - Oppstilling, kollektivfelt
6H1 - Høyresvingefelt 1
8OK - Oppstilling, kollektivfelt
6H2 - Høyresvingefelt 2
9OK - Oppstilling, kollektivfelt
7H1 - Høyresvingefelt 1
10OK - Oppstilling, kollektivfelt
7H2 - Høyresvingefelt 2
11OK - Oppstilling, kollektivfelt
8H1 - Høyresvingefelt 1
12OK - Oppstilling, kollektivfelt
8H2 - Høyresvingefelt 2
13OK - Oppstilling, kollektivfelt
9H1 - Høyresvingefelt 1
14OK - Oppstilling, kollektivfelt
9H2 - Høyresvingefelt 2
1V1 - Venstresvingefelt 1
1V2 - Venstresvingefelt 2
2V2 - Venstresvingefelt 2
1F - Forbikjøringsfelt
2F - Forbikjøringsfelt
1R - Reversibelt kjørefelt
1K - Kollektivfelt
2K - Kollektivfelt
3K - Kollektivfelt
4K - Kollektivfelt
5K - Kollektivfelt
6K - Kollektivfelt
7K - Kollektivfelt
8K - Kollektivfelt
9K - Kollektivfelt
10K - Kollektivfelt
3B - Bomstasjon
4B - Bomstasjon
5B - Bomstasjon
6B - Bomstasjon
7B - Bomstasjon
8B - Bomstasjon
9B - Bomstasjon
10B - Bomstasjon
11B - Bomstasjon
12B - Bomstasjon
1O - Oppstillingsfelt
2O - Oppstillingsfelt
3O - Oppstillingsfelt
4O - Oppstillingsfelt
5O - Oppstillingsfelt
6O - Oppstillingsfelt
7O - Oppstillingsfelt
13B - Bomstasjon
8O - Oppstillingsfelt
14B - Bomstasjon
9O - Oppstillingsfelt
13O - Oppstillingsfelt
10O - Oppstillingsfelt
14O - Oppstillingsfelt
11O - Oppstillingsfelt
12O - Oppstillingsfelt
6OK - Oppstilling, kollektivfelt
1S - Sykkelfelt
2S - Sykkelfelt
10H1 - Høyresvingefelt 1
10H2 - Høyresvingefelt 2
11H1 - Høyresvingefelt 1
11H2 - Høyresvingefelt 2
12H1 - Høyresvingefelt 1
12H2 - Høyresvingefelt 2
2V1 - Venstresvingefelt 1
11K - Kollektivfelt
12K - Kollektivfelt
Flatenummer 5525
<Tekst>
Posisjon 5527
<Tall>
Type 5524
Dekke
Kjørebane
Veg
Kjørefelt
Grusskulder
Fast skulder
Trafikkdeler
Geometri, linje 6904
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8901
<GeomFlate>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: IKKE_TATT_STILLING

Statistikk