NVDB DatakatalogUtgår_Vegflate 615

Foreløpig kun til testformål. Generell flate som er del av vegens geometriske beskrivelse

Egenskapstyper

Utgår_Feltkode 5523
10779: 3S - Sykkelfelt
10780: 4S - Sykkelfelt
10781: 5S - Sykkelfelt
10782: 6S - Sykkelfelt
10783: 7S - Sykkelfelt
10784: 8S - Sykkelfelt
10785: 9S - Sykkelfelt
10786: 10S - Sykkelfelt
10787: 11S - Sykkelfelt
10788: 12S - Sykkelfelt
10789: 13S - Sykkelfelt
10790: 14S - Sykkelfelt
17465: 1K+ - Sambruksfelt
17466: 2K+ - Sambruksfelt
17467: 3K+ - Sambruksfelt
17468: 4K+ - Sambruksfelt
17469: 5K+ - Sambruksfelt
17470: 6K+ - Sambruksfelt
17471: 7K+ - Sambruksfelt
17472: 8K+ - Sambruksfelt
17473: 9K+ - Sambruksfelt
17474: 10K+ - Sambruksfelt
17475: 11K+ - Sambruksfelt
17476: 12K+ - Sambruksfelt
7506: 1 - Ordinært kjørefelt
7507: 2 - Ordinært kjørefelt
7508: 3 - Ordinært kjørefelt
7509: 4 - Ordinært kjørefelt
9302: 3BK - Bomstasjon, kollektivfelt
7510: 5 - Ordinært kjørefelt
9303: 4BK - Bomstasjon, kollektivfelt
7511: 6 - Ordinært kjørefelt
9304: 5BK - Bomstasjon, kollektivfelt
7512: 7 - Ordinært kjørefelt
9305: 6BK - Bomstasjon, kollektivfelt
11609: - Alle kjørefelt
7513: 8 - Ordinært kjørefelt
9306: 7BK - Bomstasjon, kollektivfelt
7514: 9 - Ordinært kjørefelt
9307: 8BK - Bomstasjon, kollektivfelt
7515: 10 - Ordinært kjørefelt
7516: 11 - Ordinært kjørefelt
9308: 9BK - Bomstasjon, kollektivfelt
7517: 12 - Ordinært kjørefelt
9309: 10BK - Bomstasjon, kollektivfelt
7518: 1H1 - Høyresvingefelt 1
9310: 11BK - Bomstasjon, kollektivfelt
7519: 1H2 - Høyresvingefelt 2
9311: 12BK - Bomstasjon, kollektivfelt
7520: 2H1 - Høyresvingefelt 1
9312: 13BK - Bomstasjon, kollektivfelt
7521: 2H2 - Høyresvingefelt 2
9313: 14BK - Bomstasjon, kollektivfelt
7522: 3H1 - Høyresvingefelt 1
9314: 1OK - Oppstilling, kollektivfelt
7523: 3H2 - Høyresvingefelt 2
9315: 2OK - Oppstilling, kollektivfelt
7524: 4H1 - Høyresvingefelt 1
9316: 3OK - Oppstilling, kollektivfelt
7525: 4H2 - Høyresvingefelt 2
9317: 4OK - Oppstilling, kollektivfelt
7526: 5H1 - Høyresvingefelt 1
9318: 5OK - Oppstilling, kollektivfelt
7527: 5H2 - Høyresvingefelt 2
9319: 7OK - Oppstilling, kollektivfelt
7528: 6H1 - Høyresvingefelt 1
9320: 8OK - Oppstilling, kollektivfelt
7529: 6H2 - Høyresvingefelt 2
9321: 9OK - Oppstilling, kollektivfelt
7530: 7H1 - Høyresvingefelt 1
9322: 10OK - Oppstilling, kollektivfelt
7531: 7H2 - Høyresvingefelt 2
9323: 11OK - Oppstilling, kollektivfelt
7532: 8H1 - Høyresvingefelt 1
9324: 12OK - Oppstilling, kollektivfelt
7533: 8H2 - Høyresvingefelt 2
9325: 13OK - Oppstilling, kollektivfelt
7534: 9H1 - Høyresvingefelt 1
9326: 14OK - Oppstilling, kollektivfelt
7535: 9H2 - Høyresvingefelt 2
7536: 1V1 - Venstresvingefelt 1
7537: 1V2 - Venstresvingefelt 2
7539: 2V2 - Venstresvingefelt 2
7554: 1F - Forbikjøringsfelt
7555: 2F - Forbikjøringsfelt
7556: 1R - Reversibelt kjørefelt
7558: 1K - Kollektivfelt
7559: 2K - Kollektivfelt
7560: 3K - Kollektivfelt
7561: 4K - Kollektivfelt
7562: 5K - Kollektivfelt
7563: 6K - Kollektivfelt
7564: 7K - Kollektivfelt
7565: 8K - Kollektivfelt
7566: 9K - Kollektivfelt
7567: 10K - Kollektivfelt
7568: 3B - Bomstasjon
7569: 4B - Bomstasjon
7570: 5B - Bomstasjon
7571: 6B - Bomstasjon
7572: 7B - Bomstasjon
7573: 8B - Bomstasjon
7574: 9B - Bomstasjon
7575: 10B - Bomstasjon
7576: 11B - Bomstasjon
7577: 12B - Bomstasjon
7578: 1O - Oppstillingsfelt
7579: 2O - Oppstillingsfelt
7580: 3O - Oppstillingsfelt
7581: 4O - Oppstillingsfelt
7582: 5O - Oppstillingsfelt
7583: 6O - Oppstillingsfelt
7584: 7O - Oppstillingsfelt
8352: 13B - Bomstasjon
7585: 8O - Oppstillingsfelt
8353: 14B - Bomstasjon
7586: 9O - Oppstillingsfelt
8354: 13O - Oppstillingsfelt
7587: 10O - Oppstillingsfelt
8355: 14O - Oppstillingsfelt
7588: 11O - Oppstillingsfelt
7589: 12O - Oppstillingsfelt
9143: 6OK - Oppstilling, kollektivfelt
16845: 1S - Sykkelfelt
16846: 2S - Sykkelfelt
8156: 10H1 - Høyresvingefelt 1
8157: 10H2 - Høyresvingefelt 2
8158: 11H1 - Høyresvingefelt 1
8159: 11H2 - Høyresvingefelt 2
8160: 12H1 - Høyresvingefelt 1
8161: 12H2 - Høyresvingefelt 2
8162: 2V1 - Venstresvingefelt 1
8164: 11K - Kollektivfelt
8165: 12K - Kollektivfelt
Flatenummer 5525
Tekst
Posisjon 5527
Tall
Type 5524
7590: Dekke
7591: Kjørebane
7592: Veg
7593: Kjørefelt
7594: Grusskulder
7595: Fast skulder
7596: Trafikkdeler
Geometri, hjelpelinje 6904
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8901
GeomFlate

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: IKKE_TATT_STILLING
 • dekningsgrad:

Statistikk