NVDB DatakatalogVegdekke, fresing 614

Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type fresing av vegdekke

Egenskapstyper

Tykkelse 5521
Tall [mm]
Type 5522
7504: Planfresing
7505: Dypfresing
Bredde, gj.snitt 5532
Tall [m]
Fresingsdato 5545
Dato
Budsjett 5534
7864: Anlegg
7865: Vedlikehold
Merknad 5548
Tekst
Geometri, hjelpelinje 6903
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8900
GeomFlate

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk