NVDB DatakatalogVegdekke, fresing 614

Vedlikeholdstiltak for vegdekke, type fresing av vegdekke

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100614
<>
Tykkelse 5521
<Tall> [mm]
Type 5522
Planfresing
Dypfresing
Bredde, gj.snitt 5532
<Tall> [m]
Fresingsdato 5545
<Dato>
Budsjett 5534
Anlegg
Vedlikehold
Merknad 5548
<Tekst>
Geometri, linje 6903
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8900
<GeomFlate>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk