NVDB DatakatalogFilterlag 613

Lag av filtermateriale, normalt nederste lag i overbygningen mellom planum og forsterkningslaget (018)

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100613
<>
Bredde, gj.snitt 7037
<Tall> [m]
Masseforbruk 5546
<Tall> [Kg/m2]
Utleggingsdato 5542
<Dato>
Budsjett 5537
Anlegg
Vedlikehold
Merknad 5551
<Tekst>
Geometri, linje 6917
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8899
<GeomFlate>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk