NVDB DatakatalogFilterlag 613

Lag av filtermateriale, normalt nederste lag i overbygningen mellom planum og forsterkningslaget (018)

Egenskapstyper

Tykkelse 11240
Tall [mm]
Bredde, gj.snitt 7037
Tall [m]
Masseforbruk 5546
Tall [Kg/m2]
Utleggingsdato 5542
Dato
Budsjett 5537
7870: Anlegg
7871: Vedlikehold
Merknad 5551
Tekst
Prosjektreferanse 11468
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12403
Tekst
Geometri, hjelpelinje 6917
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8899
GeomFlate

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk