NVDB DatakatalogStedsinformasjon 611

Gir informasjon om sted langs vegnettet

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100611
<>
Navn, overordnet 5488
<Tekst>
Navn, detaljert 5487
<Tekst>
Kommunesenter 5510
Ja
Nei
Merknad 5511
<Tekst>
Geometri, punkt 6886
<GeomPunkt>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk