NVDB DatakatalogStedsinformasjon 611

Gir informasjon om sted langs vegnettet

Egenskapstyper

Navn, overordnet 5488
Tekst
Navn, detaljert 5487
Tekst
Kommunesenter 5510
7502: Ja
7503: Nei
Merknad 5511
Tekst
Geometri, punkt 6886
GeomPunkt

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk