NVDB DatakatalogHøydehinder 610

Fysisk hinder plassert over kjørebanen. Benyttes foran tunneler, underganger etc for å hindre for høye kjøretøy å gjøre skade.

Egenskapstyper

Etableringsår 10311
Tall
Tilleggsinformasjon 11631
Tekst
Prosjektreferanse 11151
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12402
Tekst
Eier 8043
18657: Stat, Nye Veier
10770: Fylkeskommune
17668: Uavklart
10309: Stat, Statens vegvesen
10373: Kommune
10437: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8119
10513: Statens vegvesen
19974: Fylkeskommune
18746: Nye Veier
18875: OPS
10669: Privat
17757: Uavklart
10591: Kommune
Geometri, punkt 6887
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk