NVDB DatakatalogHøydehinder 610

Fysisk hinder plassert over kjørebanen. Benyttes foran tunneler, underganger etc for å hindre for høye kjøretøy å gjøre skade.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100610
<>
Oppsettingsår 10311
<Tall>
Eier 8043
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8119
Statens vegvesen
Privat
Uavklart
Kommune
Prosjektreferanse 11151
<Tekst>
Geometri, punkt 6887
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk