NVDB DatakatalogArmeringsnett 609

Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.

Egenskapstyper

Materialtype 5483
19120: Tre
7450: Glassfiber
7451: Stål
7452: Plast
Plassering 11321
19121: Under slitelag
19122: Under bindlag
19123: Under bærelag
19124: Under forsterkningslag/på traubunn
19125: Under/i fylling
Areal 5484
Tall [m2]
Bredde, gjennomsnitt 7036
Tall [m]
Utleggingsdato 5544
Dato
Budsjett 5540
7876: Anlegg
7877: Vedlikehold
Produktnavn 11323
Tekst
Tilleggsinformasjon 8751
Tekst
Arkivreferanse 11328
Tekst
Prosjektreferanse 11150
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12401
Tekst
Eier 11322
19126: Fylkeskommune
19127: Kommune
19128: Privat
19129: Stat, Nye Veier
19130: Stat, Statens vegvesen
19131: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8118
10512: Statens vegvesen
19973: Fylkeskommune
18775: Nye Veier
18904: OPS
10668: Privat
17756: Uavklart
10590: Kommune
Geometri, hjelpelinje 6906
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8898
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk