NVDB DatakatalogArmeringsnett 609

Benyttes særlig i forbindelse med asfaltdekker. Forhindrer oppsprekking etc.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100609
<>
Materialtype 5483
Glassfiber
Stål
Plast
Areal 5484
<Tall> [m2]
Bredde, gjennomsnitt 7036
<Tall> [m]
Utleggingsdato 5544
<Dato>
Plassering 8751
<Tekst>
Budsjett 5540
Anlegg
Vedlikehold
Vedlikeholdsansvarlig 8118
Statens vegvesen
Privat
Uavklart
Kommune
Prosjektreferanse 11150
<Tekst>
Geometri, linje 6906
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8898
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: IKKE_TATT_STILLING
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk