NVDB DatakatalogEntreprenør 608

Firma benyttet i forbindelse med dekkelegging eller oppbygging av vegkonstruksjonen.

Egenskapstyper

Nummer 5480
Tall
Navn 5481
Tekst
Merknad 5482
Tekst
Utgår 5777
8147: Ja
8148: Nei

Styringsparametere

  • tidsrom_relevant: Nei
  • sektype_20k: Nei
  • abstrakt_type: Nei
  • filtrering: Nei
  • avledet: Nei
  • må_ha_mor: Nei
  • er_dataserie: Nei
  • dekningsgrad:

Statistikk